NVE varsel om stor snøskredfare

I dag tysdag 24. januar er det varsla faregrad raudt, nivå 4 stor snøskredfare. Det vil sei fare for naturleg utløyste skred når vinden aukar.  Skreda kan bli svært store pga djupare svake lag i snødekket.

Onsdag 25.januar er det varsla farenivå 3 betydelig snøskredfare for Jotunheimsregionen, men på grunn av temperaturforskjellar, regn og usikkerheit knytt til dette er det grunn til å lokalt vurdere situasjonen og vere varsom. Unngå skredterreng!

 

Les mer om snøskred her

Snøskredvarsling tysdag her

Snøskredvarsling onsdag her