Montering av satelittreflektorar på Skutshorn

Måndag 16. september skal det monterast satellittreflektorar på Skutshorn. Det vil bli ein del helikoptertransport under Skutshorn denne dagen.