Kommunen informerer

Fyrste gruppe med flyktningar frå Ukraina er no komne til Vang mottakssenter. Dei blir ivaretekne av tilsette ved mottaket, og kommunen bistår med aktuelle tenester

Ordføraren takkar alle som har gjort ein innsats for å legge til rette, spesielt elevane ved VBU gjennom prosjektet Barn hjelper barn. 
Saman skal me gjere tida for flyktningane her i Vang så god som mogleg.