Invitasjon til budsjettkonferanse

I samband med budsjettkonferanse vert lag/foreiningar, innbyggarar, deltidsinnbyggarar, landbruket og næringslivet invitert til deltaking 30. august 2022 kl 9-15. 

Det er lagt opp til innleiing av ordførar og kommunedirektør frå kl 9.00. I etterkant av innleiinga ca kl 9.30 er det lagt opp til ein times open post der de kan legge fram tankar og idear for utvikling av lokalsamfunnet i Vang kommune til politikarane.

Møtestad: auditoriet på VBU
Tid: 30.august kl 9.00

Påmelding sendes innan 26.august til e-post : ole.martin.alfstad@vang.kommune.no