Invitasjon til bondekafè

Landbrukskontora i samarbeid med prosjektet Framtidstru for Valdres-landbruket med Norsk landbruksrådgiving og Valdres Natur- og Kulturpark inviterer til bondekafè.

Dette blir ei uformell samling for alle interesserte gardbrukarar. Det blir innleiing om aktuelle tema, og god tid til pause med enkel servering.

Program:

  • NLR: Trygg Bonde – informasjon om dette systemet for tryggleik og nettverk som det er planar om å etablere for Valdres.
  • Fjøsløftet: Informasjon om kurstilbod for utgreiing og planlegging av aktuelle fjøsinvesteringar på eigen gard.
  • Aktuell tilskotsinformasjon

Tidspunkt: 16 februar kl.19.30 i kommunestyret salen i Vang

Arrangementet er gratis. Vel møtt!

Med venleg helsing landbrukskontora i Vang og Vestre Slidre