Innbyggjarundersøking - Kva ynskje har du for framtida til Vang?

Vang kommune ynskjer å høyre kva du meiner er viktig for å skape eit livskraftig lokalsamfunn i framtida.  Me håper du vil vere med å svare på denne undersøkinga. Det vil vere til stor nytte for oss.

  • Det tek deg om lag 15 minutt å svare.
  • Alle over 13 år kan delta.   
  • Me ynskjer deltaking frå både heiltids- og deltidsinnbyggjarar.

 

Her er lenke til innbyggjarundersøkinga. 

Du kan også nytte denne QR koda for å opne innbyggjarundersøkinga: