Informasjon til pasientar - medisiner på blåresept

Den norske legeforening informerer:

Hvorfor får jeg ikke medisinene mine på blåresept?

Nye regler gjør at leger risikerer en personlig bot ved forskrivning av blåresepter. Legeforeningen kan ikke akseptere at den enkelte lege løper en risiko for å bli ilagt bøter for jobben de gjør med å vurdere pasientens rettigheter, og anbefaler nå sine medlemmer å inntil videre begrense forskrivning på blå resept til et minimum. Helfo må da hjelpe pasientene med å få tilbakebetalt det de har krav på.

Hva skal jeg gjøre?

1. Få med journalnotat fra legen din
2.Kjøp medisinene på apoteket og spør hvor mye ekstra du nå betaler når du ikke har blåresept – det er dette beløpet du skal kreve tilbakebetalt fra Helfo
3. Ta vare på kvitteringen
4. Fyll ut vedlagte skjema
5. Send skjemaet og kvitteringen til Helfo og merk konvolutten "Blåresept"
Helfo Postboks 2415
104 Tønsberg

Lenke til skjema: https://www.legeforeningen.no/globalassets/legeforeningen.no/spol/informasjon-til-pasienter-.pdf

Skjema kan du og få hjå lege, legekontoret eller kommunehuset.