Informasjon om stengt veg - Heen til Remmesåsen

 

Vegen frå Heen til Remmesåsen vert stengt frå og med tysdag 03.august og nokre dagar framover grunna reparasjon etter flaumen.