Informasjon om anleggsarbeid og pendling/Information regarding constructionwork and commuting

Klikk for stort bileteHer finn du tilråding for arbeid på anlegg/arbeidarar som pendlar inn til Vang.
Information in english can be found further down in this article.

Arbeidarar som har bupel utanfor Valdres og jobbar på anlegg og/eller pendlar til Vang kan kome og jobbe i Vang på følgjande villkår:

  • Dei skal vera friske
  • Dei skal ikkje ha kontakt med innbyggjarane i Vang: ikkje butikk osv.
  • Dei skal kun vera på anlegget/arbeidsplassen og brakke/overnattingsplass.
  • Det skal ikkje vera arbeidarar frå andre arbeidslag på anlegget/arbeidsplassen samstundes.

Dei må følgje nasjonale føringar, grunnleggande hygienereglar og reglar for karantene. Dei må ha med seg mat og det dei treng elles.

Gjeld inntil vidare.

 

Workers who live outside of Valdres and who for the moment do constructionwork an/or commute may come to Vang and work on the following terms:

  • You can not have any symptoms related to the corona virus (running nose, coughing, fever etc.)
  • You can not be in contact with any residents of Vang municipality: no grocery store and so on
  • You may only be at the facility you work and barracks/accommodation
  • There can not be a team of workers from another company on the site at the same time.

You need to follow the national guidelines, basic rules of hygiene and rules for quarantine and isolation. You need to bring your own food and what else you may need.

These restrictions are valid until further notice.