Informasjon! Mellombels bru er ifølge SVV forventa å vera på plass i løpet av onsdag 24 august.

Statens vegvesen forventa at mellombels bru skal vera på plass i løpet av onsdag 24 august.

For å få ei trygg trafikkavvikling i Vang er det innført ledebilkjøring heile døgnet via Heensåsvegen/Liagardsvegen. Du må regna med ventetid på cirka 45 minutt. Køyretøy under uttrykning blir sleppe gjennom umiddelbart. Meir info her

Vang kommune har ekstra fokus på beredskap no når kommunen i praksis er delt i to. Me har heldigvis brannstasjonar på båe sider av brua. I tillegg til ambulanse i Ryfoss, har Grindaheim Røde Kors ambulanse i Vang sentrum som blir sett i beredskap etter avtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).