HUGS BANDTVANG!!

Klikk for stort bileteDet er ein generell og absolutt bandtvangsbestemmelse i Hundeloven for perioden 1.april – 20.august. 

I tillegg til reglane i Hundeloven, kan kommunane bestemme eigne forskrifter på områder som loven gir anledning til. For Vang kommune er det i lokal forskrift bestemt at det er utvida bandtvang i tida 21.august -31.oktober for å ta omsyn til husdyr på beite. Reguleringa gjeld for der husdyr har lov å beite og faktisk beiter.

Sjå forskrift for meir detaljert informasjon: Lenke til forskift

Sjå også: informasjon frå regionalt oppsynutvalg i Oppland.