Høyring – Planprogram for kommunedelplan naturmangfald, Vang kommune

Vang kommune sender med dette på høyring forslag til planprogram for kommunedelplan naturmangfald, sjå vedlegg. 

Innspel kan sendast som brev til Vang kommune eller pr. e-post til post@vang.kommune.no.

Frist for innspel er sett til 1. Mai 2022 Spørsmål kan rettast til underteikna pr. e-post: bjornar.sethershagen@vang.kommune.no

Vedlegg:

Saksframlegg - Planprogram kommunedelplan naturmangfald - Høyring(402830) (PDF, 495 kB)

Planprogram kdpl naturmangfald(401873) (PDF, 977 kB)