Hjelpetelefonar til innbyggjarane i Vang kommune

Er du bekymra for kvardagen, har det vanskeleg heime, eller kjenner du nokon som slit litt ekstra? Her finn du kontaktinformasjon til nokon du kan snakke med.

Den nye kvardagen kan opplevast som stressande og vond. Har du spørsmål om korona-viruset eller treng du nokon å snakke med kan du ta kontakte:

helsesjukepleiarar:
tlf. 97 56 17 28 (Tone)
tlf. 90 15 56 59 (Mona)

eller psykisk helseteneste:
tlf. 90 66 47 23 (Anne Mette)
tlf. 90 36 25 07 (Seija)  
tlf. 47 46 39 43 (Suvi)

Dei er tilgjengelege alle kvardagar.

Vang legekontor kan nås på tlf. 613 69 500 alle kvardagar frå kl. 08:30 til 15:00.
Kl. 12:00 til 13:00 gjeld kun øyeblikkeleg hjelp.

I tillegg finnes det kvelds- og døgnåpne hjelpetelefoner:
Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
Barn og unge i Innlandets kontakttelefon:  94 87 98 95 (kvardagar kl. 08:00-18:00)
Mental helses hjelpetelefon: 116 123
Syns du det er lettare å skrive? Her finn du chatten Sidetmedord.
Kirkens SOS: 22 40 00 40
Syns du det er lettare å skrive? Her finn du chatten SOS-chat.
Vald og overgrepslinjen: 116 006

Her er Frivillighetssentralen oversikt over kvelds- og døgnopne hjelpetelefonar.