Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021

Klikk for stort bilete Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021 blir lagt til alminneleg ettersyn i 14 dagar frå 3.desember i henhald til kommunelova § 14-3.

Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 17. desember 2020. Papirversjon av dokumenta er lagt ut til ettersyn i resepsjonen på kommunehuset i Vang.

Økonomiplan 2021-2024 tekstdel - formannskapets innstilling (PDF, 3 MB)

Vedtak frå møte i formannskapet.