Evakueringa er oppheva mellom Turtnes og Øye

Natta har vore roleg og E16 har vore open gjennom heile natta. Det er vurdert at risikoen er på eit slikt nivå at dei evakuerte kan flytte heim. Det er meldt noko regn i morgon og me vil følgje med på situasjonen. 

Helsing kriseleiinga