E16 Kvamskleiva - Vang kommune

Fylkesmann Knut Storberget har bedt samferdselsdepartementet, kommunal- og moderniseringsdepartementet og justis- og beredskapsdepartementet i brev datert 15. mai 2019 om at prosjekt Kvamskleiva vert gjennomført så raskt som høve tillet. Dette er grunngjeve med at området er vanskeleg framkommleg og kan gje negativ verknad på kritiske tenester som naudetatar eller anna samferdsel.

Brevet kan de lese her (PDF, 108 kB).