Drikkevatnet i Vang sentrum er friskmeldt

Prøver som er tatt av vatnet, viser at det er trygt å drikke.

Det er tatt ut vassprøver 3 stader i nettet ved Vang vassverk. Prøvene viser at vatnet har god hygienisk standard. Det er ikkje lenger naudsynt at drikkevatnet blir kokt.

Det var innlekking av overflatevatn, gjennom ein sprekk i muren til reintvassbassenget, som vår årsaken til forureininga. Muren er no utbetra for å unngå at det skjer igjen.