Årsberetning frå Interkommunalt samarbeid

 I samband med årsmeldinga til Vang kommune for 2021 vil årsberetning frå Interkommunalt samarbeid bli lagt ved lenke i publiseringa.   Vang kommune sin fullstendige årsmelding med årsrekneskap vil bli lagt ut medio mai 2022.

Årsberetning Interkommunale samarbeid 2021 (PDF, 2 MB)