Vangshallen

Vil du leige Vangshallen?

Ta kontakt på e-post eller bruk direktebooking.

E-post: vangshallen@vang.kommune.no  

Direktebooking: 
Vangshallen.no

Førespurnad om leige av hallen blir behandla i arbeidstida. Ver tidleg ute, minst tre arbeidsdagar før tidspunktet du ønskjer å leige hallen. 

For utlevering av nøklar og adgangskort: vangshallen@vang.kommune.no eller Ove Martin Stende, tlf. 950 45 055