Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Vang kommune består av 6 ungdomar i frå Vang barne- og ungdomsskule, 2 representantar i frå kvar klasse. Vang ungdomsråd skal vera eit talerør for barn og unge i Vang kommune, dei er høyringsorgan for politiske saker som vedkjem barn og unge, og skal gje råd og innspel til kommuneadministrasjonen og politikarane i saker som er av betydning for barn og unge. Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig.

Kontaktperson for ungdomsrådet i Vang er Harald Bøe. Ungdomsrådet sorterer organisatorisk innunder etat for oppvekst, kultur og integrering.

Referat ungdomsrådet
Tittel Publisert Type
Referat frå møte i Vang ungdomsråd 04.06.20

05.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat U-råd 4.juni 2020 (L)(323328).pdf
Referat frå møte i Vang ungdomsråd 19.05.20

26.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat u-råd 190520.pdf
Referat frå møte i Vang ungdomsråd 05.03.20

09.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned U-råd, referat 050320.pdf
Referat frå møte i Vang ungdomsråd 27.11.19

05.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat u-råd, 2711191.pdf
Referat frå møte i Vang ungdomsråd 30.10.19

05.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat u-råd 301019.pdf
Referat frå møte i Vang ungdomsråd 16.10.19

17.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat u-råd 161019.pdf
Referat frå møte i Vang ungdomsråd 26.09.19

08.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat frå møte med Vang ungdomsråd 26.09.19 (L)(299944).pdf