Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Vang kommune består av 6 ungdomar i frå Vang barne- og ungdomsskule, 2 representantar i frå kvar klasse. Vang ungdomsråd skal vera eit talerør for barn og unge i Vang kommune, dei er høyringsorgan for politiske saker som vedkjem barn og unge, og skal gje råd og innspel til kommuneadministrasjonen og politikarane i saker som er av betydning for barn og unge. Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig.

Kontaktperson for ungdomsrådet i Vang er Harald Bøe. Ungdomsrådet sorterer organisatorisk innunder etat for oppvekst, kultur og integrering.

Referat ungdomsrådet
Tittel Publisert Type
Referat frå møte med Vang ungdomsråd 26.09.2019

08.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat frå møte med Vang ungdomsråd 26.09.19 (L)(299944).pdf
Referat ungdomsråd 16.10.2019

17.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat u-råd 161019.pdf