Spørjetimen

Spørsmål til spørjetimen skal leverast inn skriftleg på e-post til ordføraren seinast 8 verkedagar før kommunestyremøtet