Høyring - Forskrift om kommunale løyper for catskiing i Vang kommune

Vang kommune er ei av 6 kommunar som har blitt tildelt forskriftsmynde til å fastsetje løyper for catskiing i ei forsøksordning. Forsøksordninga varar ut skisesongen 2023/2024. Omgrepet catskiing nyttast om å transportere skikøyrarar med beltevogn, slik at dei kan renne ned att utanfor preparerte skibakkar.

Beltebilløypene skal ta utgangspunkt i eksisterande alpinanlegg som ei forlenging av skiheis.  I Vang kommune er det vurdert to trasear, ei i tilknyting til Tyin/Filefjell Skisenter og ei i tilknyting til Raudalen Alpin. Med bakgrunn i dette er det for Vang kommune utarbeida konsekvensutgreiing av dei to føreslåtte løypene, samt eit forslag til kommunal forskrift.

Forskrift om kommunale løyper for catskiing i Vang kommune blir med dette lagt ut på høyring, sjå vedlagt sak 164/19. Merknadar sendes skrifteleg i løpet av 10. januar 2020 til e-post: post@vang.kommune.no, eller per post til Vang kommune, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres. Eventuelle spørsmål kan rettast til Ingeborg Lunde på telefon 61369485 eller e-post ingeborg.lunde@vang.kommune.no
 

Catskiing
Tittel Publisert Type
Forskrift om kommunale løyper for catskiing i Vang kommune

22.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift om kommunale løyper for catskiing i Vang kommune.pdf
Høyring av forskrift for catskiing i Vang kommune

22.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høyring av forskrift for catskiing i Vang kommune.pdf
Kartlagde og verdsette friluftslivsområder i Vang kommune (303376

22.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kartlagde og verdsette friluftslivsområder i Vang kommune (303376....pdf
Konsekvensutgreiing - beltebilløype Raudalen

22.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Konsekvensutgreiing - beltebilløype Raudalen.pdf
Konsekvensutgreiing - beltebilløype Tyin-Filefjell

22.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Konsekvensutgreiing - beltebilløype Tyin-Filefjell.pdf
Merknadsrapport

22.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Merknadsrapport.pdf
Rapport Vang kommune kartlagde og verdsette friluftslivsområde (1

22.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapport Vang kommune kartlagde og verdsette friluftslivsområde (1....pdf
Referat møte Thor Østbye 10

22.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat møte Thor Østbye 10.10.19 (303387).pdf
Samla innspel frå førehandsvarsel (301718) (303375)

22.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samla innspel frå førehandsvarsel (301718) (303375).pdf