Høring - Statens vegvesen - E16 Kvamskleiva rassikring - Søknad om utslippstillatelse for anleggsfase

Statens vegvesen, region øst søker om utslippstillatelse for anleggsfasen av prosjektet E16 Kvamskleiva som omfatter ny E16 tunnel ved Kvamskleiva ved Vangsmjøse i Vang kommune, Oppland. Prosjektet er definert som et rassikringsprosjekt for å unngå det spesielt rasfarlige området ved Kvamskleiva. Fylkesmannen ber om uttalelse til søknaden fra Vang kommune innen 12. desember 2019.

Les dokumentet her: