Offentleg høyring

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring i Vang kommune
 

tyin trafikkareal

Endring av reguleringsplan med planID 2016002 - Tyin Trafikkareal vart i hovudutval for utvikling sitt møte 12.02.2019 vedteke sendt på høyring og offentleg ettersyn. Frist for å kome med merknadar er sett til 4. april 2019.

Kommunevåpen

På vegne av Statens vegvesen, vert endring av reguleringsplan med planID 2013004 Eidskroken massedeponi, lagt ut til offentleg ettersyn. Frist for å komme med merknadar er sett til 28. februar 2019.