Offentleg høyring

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring i Vang kommune
 

Kommunevåpen

På vegne av Statens vegvesen, vert endring av reguleringsplan med planID 2013004 Eidskroken massedeponi, lagt ut til offentleg ettersyn. Frist for å komme med merknadar er sett til 28. februar 2019.

Kommunevåpen

Kommunestyret behandla i møte 14.12.2018 sak 066/18, planprogram Raudalen 93/4.