Offentleg høyring

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring i Vang kommune
 

Vang kommunestyre vedtok i sitt møte den 18. juni 2020, sak 046/20 å leggje forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 på høyring jf. plan og bygningslova §10-1.