Offentleg høyring

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring i Vang kommune
 

I møte 8. mai 2018 i sak 031/18 vedtok Hovudutval for utvikling å leggje detaljregulering av nytt vassverk og reinseanlegg på Tyinkrysset ut på høyring og offentlig ettersyn.