Offentleg høyring

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring i Vang kommune
 

SVV

Statens vegvesen varsler oppstart om arbeid med endring av eksisterande reguleringsplan for E16 Øye-Eidsbru. Endringa skal legge til rette for permanent deponi i Djupedalen, samt nokre mindre endringar andre stader.

statens_vegvesen_logo_farger.jpg

Statens vegvesen har lagt ut forslag til planprogram for utbetring av E16 Fagernes - Øylo i Valdres til offentleg ettersyn i tråd med plan- og bygningslovas § 4-1. Merknadsfrist er 15. desember 2018.

Kommunevåpen

I samsvar med plan- og bygningslova, §3-7 og §12-14 blir det varsla endring av reguleringsplan for Eidskroken massedeponi, plan-ID: 2013004, gjeldande frå 22.04.2015. Annonse finn du her (PDF, 697 kB).