Offentleg høyring

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring i Vang kommune
 

Vang formannskap hadde i møte torsdag 6.september oppe som sak den nye kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet for tidsrommet 2019-2022. Det vart vedteke å legge denne planen ut på høyring, og Vang kommune legg ut planen til høyring i tidsrommet 18.september – 19.oktober. Planen har fått med ønska endringar frå formannskapet.