Offentleg høyring

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring i Vang kommune
 

I tråd med plan- og bygningslova § 10-1 har Vang kommune starta på arbeidet med planstrategi for inneverande kommunestyreperiode. Planstrategien skal omfatte ei drøfting av kommunen sine strategiska val innan samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringar, sektorverksemd, planbehov og -prioritering.