Offentleg høyring

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring i Vang kommune
 

tyin trafikkareal

Endring av reguleringsplan med planID 2016002 - Tyin Trafikkareal vart i hovudutval for utvikling sitt møte 12.02.2019 vedteke sendt på høyring og offentleg ettersyn. Frist for å kome med merknadar er sett til 4. april 2019.