Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Vang kommune ved Utdanning og kultur skal revidere kommunen sin Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Vi opnar opp for innspel frå lag og bebuarar i Vang kommune på planen fram til og med juni 2022.

Her kan du lese om planen som gjeld frå 2019 – 2022, endringar og nye innspel må gjerne koma i lys av denne:

https://www.vang.kommune.no/_f/p1/if7fe9af5-b84f-41c4-89d4-02139c424e42/kommunedelplan-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2019-2022.pdf

Plan for revidering er:

Vang kommune ønsker innspel frå lag og bebuarar i Vang kommune på planen fram til og med juni 2022.

Ny plan vert lagt fram for formannskapet 25.august.

Planen vert så lagt ut til offentleg høyring i fire veker frå 5.september til 9.oktober.

Planen vert lagt fram for Vang idrettsråd i same periode som høyringa.

Planen vert lagt fram til godkjenning i kommunestyret 17.november.