Pedagog i Høre barnehage, Arkivsak 18/819

Vang kommune har ledig mellombels stilling for pedagog i Høre barnehage:

 • Pedagog i 100 % mellombels stilling med tiltreding snarast og

   t.o.m. 31.07.2019, med moglegheit for forlenging.

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning som barnehagelærar/førskulelærar
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
   

  Me ser etter deg som

 • er relasjonsbyggar, som er varm, raus, set borna først og ser læring i leik
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er strukturert og endringsviljug

Me tilbyr:

 • Eit inkluderande og engasjert arbeidsmiljø med høgt fagleg fokus
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige

   

  Vang kommune nyttar nynorsk som målform

  Me oppmodar særskilt mannlege barnehagelærarar til å søkje stillinga. 

  Spørsmål om stillingane kan rettast til barnehagestyrar Yvonne Solemsli, tlf. 61 36 94 22

  Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling.

  Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk

  Merk søknad med arkivsak nr. 18/819

  Søknadsfrist: Søndag 16.12.18