Driftstilskot for fysioterapeut – Vikariat arkivsak nr. 18/460

Vang kommune har frå august 2018 ledig 60 % driftstilskot for fysioterapeut som vikariat tom 31.12.18, med mogleg forlenging.

Me tilbyr f.t gunstig leigeavtale ved Vang fysikalske institutt, der to andre fysioterapeutar også held til.

Kvalifikasjonar:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Erfaring frå barnefysioterapi er eit føremonn, men ikkje eit krav
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

  Personlig eignaheit vil verte vektlagt

  Heimelen krev politiattest. 

  Driftsavtalen regulerast av den til einkvar tid gjeldande ASA 4313.

  Nærare opplysning om heimelen får du ved å ta kontakt med etatsjef Helse og Omsorg Guro Råheim Kvam på telefon 61 36 95 33/ 99 09 11 87.

  Søknad merka arkivsak nr.18/460 sendast elektronisk.

  Søknadsfrist: Søndag 22.juli 2018