2. gongs utlysing: Pedagogisk leiar i 100% mellombels stilling i Fredheim barnehage, arkivsak 18/663

Vang kommune har ledig følgjande stilling ved Fredheim barnehage frå januar 2019:

 • Pedagogisk leiar i 100 % mellombels stilling i perioden 02.01.19 t.o.m. 31.07.19, med mogleg forlenging.

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning som barnehagelærar/førskulelærar
 • Det er ynskjeleg med spesialpedagogikk
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt
   
 • Me ser etter deg som
 • er relasjonsbyggar, som er varm, raus, set borna først og ser læring i leik
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er strukturert og endringsviljug

Me tilbyr:

 • Eit inkluderande og engasjert arbeidsmiljø med høgt fagleg fokus
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige

   

  Vang kommune nyttar nynorsk som målform

  Me oppmodar særskilt mannlege barnehagelærarar til å søkje stillinga. 

  Spørsmål om stillingane kan rettast til barnehagestyrar Karin Trøen, tlf. 61 36 94 90

  Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling.

  Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk

  Merk søknad med arkivsak nr. 18/663

  Søknadsfrist: Søndag 16.12.18