Digital PlanDialog

PlanDialog er ei kartteneste som syner oversikt over pågåande og vedtekne arealplanar i kommuna. Her er det mogleg med innsyn i offentlege dokument knytt til saken samt mogleg å sende innspel til planar på høyring. Anbefalt nettlesar er Chrome eller Firefox.