Betalingssatsar

Betalingssatsar Landbruk og teknisk etat

 

Betalingssatsar Helse og omsorg

Betalingssatsar Utdanning og kultur

Andre betalingssatsar

 
Gebyr, kommunale avgifter og betalingssatsar i PDF: