Betalingssatsar

Gebyrregulativ Landbruk og teknisk etat

 

 

Betalingssatsar Helse og omsorg

Betalingssatsar Utdanning og kultur

Andre betalingssatsar

 
Alle gebyr, kommunale avgifter og betalingssatsar finn du i denne lenka