Betalingssatsar

​Betalingssatser er ikkje oppdatert pr 2020. Dei vil bli oppdatert i næraste framtid.

Betalingssatsar Landbruk og teknisk etat

 

Betalingssatsar Pleie- og omsorg

Betalingssatsar Oppvekst, kultur og integrering

 

Gebyr, kommunale avgifter og betalingssatsar i PDF: