Betalingssatsar

Betalingssatsar Skule og barnehage

Betalingssatsar Landbruk og teknisk etat

Betalingssatsar Pleie- og omsorg

Diverse betalingssatsar