Gullringen bufellesskap

Gullringen bufellesskap er leia av Kristin Venås. Som ein underavdeling av Vang læringssenter har vi eit bufellesskap for einslege mindreårige flyktningar, som Vang kommune etablerte i 2016

Gullringen bufellesskap er leia av Kristin Venås. Som ein underavdeling av Vang læringssenter har vi eit bufellesskap for einslege mindreårige flyktningar, som Vang kommune etablerte i 2016

Kontaktinfo

Kristin Venås
Leiar læringssenteret
E-post
Mobil 995 36 379
Dortea Myklebust
Flyktningkonsulent
E-post
Telefon 901 02 459