Gullringen bufellesskap

Gullringen bufellesskap er leia av Kristin Venås. Som ein underavdeling av Vang læringssenter har vi eit bufellesskap for einslege mindreårige flyktningar, som Vang kommune etablerte i 2016

Kontaktinfo

Kristin Venås (i permisjon)
Leiar læringssenteret
E-post
Bertine Fretheim Neverdal
Leiar læringssenteret
E-post
Mobil 901 02 459