Skooler

Vang barne- og ungdomsskule brukar Skooler som læringsplattform. Elevar og føresette kan logge inn og få oversikt over planar, oppgåver, vurderingar, fråvær og merknadar.

Elevane loggar inn på https://skooler.vang.kommune.no Brukarnamn og passord får dei på skulen. Føresette loggar inn på https://foresatte.vang.kommune.no/ Ein kan også bruke appen Skooler Parent. Både i appen og via nettadressa kan føresette sende melding til kontaktlærar/faglærar eller andre ansatte på skolen. Dei kan også svare på meldingar sendt fra skulen. 

Slik lastar du ned appen

Last ned Skooler Foresatt appen til telefon eller nettbrett. I App Store/Google Play søkjer føresette opp "Skooler Parent".

Melde fråvær i Skooler foresatt appen

Bruk ikkje appen eller øvrige kommunikasjonskanaler (SMS og epost) til å sende sensitive personopplysningar. Les meir om det her: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/