Personal

Personalavdelinga i Vang kommune ligg til Rådmannskontoret, og innehar ein stab-/støttefunksjon til rådmannen, og leiarar på alle nivå i kommunen.

Oppgåver som ligg til avdelinga er:

  • Personalforvaltning
  • Leiarstøtte ved personalsaker og sjukefråværsoppfølging.
  • HMS-arbeid
  • Revidering/ ajourhald av reglement og retningslinjer
  • Saksbehandling og sekretariat for Arbeidsmiljøutval, Administrasjonsutval og lokale forhandlingar.

     

Kontaktinfo

Solfrid Jordalen
Personalkonsulent (Permisjon til okt. 2019)
E-post
Telefon 61 36 94 00

Åpningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres