Økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga i Vang kommune ligg til Rådmannskontoret, og innehar ein stab-/støttefunksjon til rådmannen, og leiarar på alle nivå.

Oppgåver som ligg til avdelinga er:

Rekneskap

Løn

Fakturering

Eigedomsskattekontor

Legatrekneskap

Budsjettarbeid

Økonomiplanar

Årsmeldingar

KOSTRA rapportering

Kontaktinfo

Ny økonomisjef kjem i haust
Økonomisjef
Telefon 61 36 94 12

I mellomtida kan du henvende deg til Rådmann for spørsmål. 

Åpningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres