Barnehagane i Vang.

Det er fire barnehagar i Vang kommune. Barnehageåret 2018/2019 er Fredheim barnehage og Høre barnehage i drift. Åsvang barnehage og Øye barnehage er midlertidig stengt.

Søknadsfrist for barnehageåret 2020/2021 er 1.februar 2020. Til orientering kan ein søkje om barneplass i alle barnehagane.

Natur, uteareal, utvikling, aktivitet, samspill, tryggleik og kvalitet, leik og læring er nøkkelord for barnehagane i Vang. Øvst på sida kan du sjå nærmare informasjon om dei forskjellige barnehagane.

Redusert foreldrebetaling barnehage

 

Søknad om barnehageplass

Vedtekter barnehage

Rammeplan for barnehage

FUB- barnehage

Barnehagefakta.no

Alarmtelefon for barn og unge

Nullmobbing.no

Kontaktinfo

Yvonne Mæland
Barnehagefagleg rådgjevar
E-post
Telefon 61 36 94 22