Barnehagane i Vang.

Det er 4 barnehagar i Vang kommune. For barnehageåret 2017/2018 har Vang kommune tre i dagleg drift. Åsvang barnehage er midlertidig stengt.

Frå barnehageåret 2018/2019 har me to barnehagar i drift i Vang kommune. Føresette kan søkje plass ved Høre og Fredheim barnehage. Åsvang og Øye barnehage er midlertidig stengt.

Søknadsfrist for barnehageåret 2018/2019 er 1.februar-2018

Natur, uteareal, utvikling, aktivitet, samspill, tryggleik og kvalitet, leik og læring er nøkkelord for barnehagane i Vang. Øvst på sida kan du sjå nærmare informasjon om dei forskjellige barnehagane.

 

Skuleruta

 

 

Søknad om barnehageplass

Vedtekter barnehage

Årsplanar for barnehagane

Rammeplan for barnehage

FUB- barnehage

Barnehagefakta.no

Alarmtelefon for barn og unge

Kontaktinfo

Yvonne Solemsli
Barnehagekonsulent
E-post
Telefon 61 36 94 22