Samfunnshusa i Vang kommune.

I tillegg til Vangshallen, har me 3 flotte samfunnshus i Vang kommune i bygdene Øye, Åsvang og Høre.

Samfunnshusa våre er tilgjengeleg for utleige og nyttast gjennom heile året til ulike aktivitetar innan både idrett, musikk, fritid og frivilligheit. Alle samfunnshusa våre har gymsal og moglegheit for å nytte kjøkken og toalettfasilitetar.

Ta kontakt med vaktmeister Egil Haugen for ytterlegare informasjon og gjera eventuell avtale om utleige. Informasjon om leigepris finn du under her:

 

Betalingssatsar leige av samfunnshus
Type leige Pris
Fast/ regelmessig trening/ møte/ øving og enkeltarrangement der det er gjort avtale om at leigetakar ryddar og moppar etter seg Gratis
Arrangement i gymsal med tilhøyrande rom, inkludert reinhald kr. 800,-
Arrangement i kafeteria eller mindre rom, inkludert reinhald kr. 390,-
Komersielle salsarrangement i gymsal eller tilhøyrande rom kr. 1320,-
Komersielle salsarrangement i kafeteria eller andre mindre rom kr. 670,-

Åsvang samfunnshusKlikk for stort bilete

 

 

 

Høre samfunnshus Klikk for stort bilete

 

 

Klikk for stort bileteØye samfunnshus


Vang barne- og ungdomsskule Klikk for stort bilete

Kontaktinfo

Egil Haugen
Høre, Øye og Åsvang samfunnshus
E-post
Telefon 901 32 351
Tor Arne Eltun
Vaktmeister Vang barne- og ungdomsskule
E-post
Telefon 975 18 138