Offentleg bading

Offentleg bading startar opp igjen i veke 41 2019!

I badesesongen er opningstider for offentleg bading: onsdagar kl 17:30 - 20:00 og fredagar kl 18:00 - 21:00. Onsdag 17.30 -18.00 er reservert for småbarn og føresette.

Betalingssatsar offentleg bading
Betalingssatsar offentleg bading
Type Pris
Born 25 kr. pr. gong
Vaksne 55 kr. pr. gong
Familie 120 kr. pr. gong
Sesongkort born 355 kr. pr. halvår
Sesongkort vaksne 715 kr. pr. halvår
Betalingssatsar leige av symjehallen
Betalingssatsar leige av symjehallen
Type leige Pris
For lag, utanom faste tider for offentleg bading Gratis
Komersielle leigetakarar Kr. 1100,- pr. gong