Offentleg bading er stengt inntil vidare.

Offentleg bading er hausten 2020  inntil vidare stengt grunna korona-situasjonen. Det vil bli jamleg vurdert om tilbodet kan starte opp att. 

 

I badesesongen er opningstider for offentleg bading: onsdagar kl 17:30 - 20:00 og fredagar kl 18:00 - 21:00. Onsdag 17.30 -18.00 er reservert for småbarn og føresette. 

Betalingssatsar offentleg bading
Type Pris
Born kr. 25 pr. gong
Vaksne kr. 55 pr. gong
Familie kr. 120 pr. gong
Sesongkort born kr. 355 pr. halvår
Sesongkort vaksne kr. 715 pr. halvår
Betalingssatsar leige av symjehallen
Type leige Pris
For lag, utanom faste tider for offentleg bading Gratis
Komersielle leigetakarar Kr. 1130,- pr. gong

Adresse

Vang barne- og ungdomsskule
Tyinvegen 5035
2975 Vang i Valdres
61 36 94 30