Offentleg bading

Symjehallen er open for offentleg bading onsdagar frå kl :18:00 - 20:00 og fredag frå kl 18:00 - 21:00.

Type Pris
Born 25 kr. pr. gong
Vaksne 55 kr. pr. gong
Familie 120 kr. pr. gong
Sesongkort born 355 kr. pr. halvår
Sesongkort vaksne 715 kr. pr. halvår
Type leige Pris
For lag, utanom faste tider for offentleg bading Gratis
Komersielle leigetakarar Kr. 1070,- pr. gong