Offentleg bading

Symjebassenget ( 12,5,m) blir utbetra med nye fliser. Heile symjehallen er derfor for tida stengt. Vi håper bassenget er klart til bruk seinast i veke 42 og då vil offentleg bading starte opp. Opningstider for offentleg bading: onsdagar kl 17:30 - 20:00 og fredagar kl 18:00 - 21:00. Onsdag 17.30 -18.00 er reservert for småbarn og føresette.

Betalingssatsar offentleg bading
Type Pris
Born 25 kr. pr. gong
Vaksne 55 kr. pr. gong
Familie 120 kr. pr. gong
Sesongkort born 355 kr. pr. halvår
Sesongkort vaksne 715 kr. pr. halvår
Betalingssatsar leige av symjehallen
Type leige Pris
For lag, utanom faste tider for offentleg bading Gratis
Komersielle leigetakarar Kr. 1070,- pr. gong