Næringsstipend

Vinteren 2015 oppretta Vang kommune eit eige næringsstipend på 10.000 kroner til gründarar i bygda.  

I det du startar opp bedrift, ta gjerne kontakt med Dag Inge før du sender søknaden. Kanskje kan ein saman finne fleire stader å søkje om støtte.

Elles gjeld dette: 

    •       Søkjar lyt vera folkeregistrert i Vang kommune.

    •       Det lyt leggjast ved dokumentasjon på at føretaket er starta opp.

    •       Det vert kun utbetalt stipend til fyrstegongsoppstart av næringsverksemd.

    •       Formannskapet behandlar søknader om tilskot. Kommunedirektøren har fullmakt til å vurdere om vilkår for utbetaling av tilskot ligg føre.


Her finn du søknadsskjema for næringsstipendet. (PDF, 40 kB) Saksframlegg og vedtak frå kommunestyret, ligg her

Kontaktinfo

Dag Inge Bruflot
Næringsutviklar
E-post
Mobil 95 87 37 57