Vasskvalitet

Vang kommunes drikkevatn har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi varslar om anna.

Om det blir sendt ut en kokeanbefaling bør du fylje Folkehelseinstituttets råd. https://www.fhi.no/ml/drikkjevann/rad/kokevarsel/

Alle vassverka i Vang kommune nytter borebrønner som vasskjelde. Vatnet frå borebrønnar er middels hardt og inneheld noe jern og mangan. 

Beredskapstelefon vatn og avløp: 953 03 608

 

Gode råd når du har brunt vann:

- Vatnet kan være brunt etter avstenging eller andre hendingar.

- Endra vasshastighet i rørene kan føre til at partikler som har sete fast på leidningane fell av og transporteras med vatnet.

- Tapp kaldt vann til det blir klart. Bruk helst krana nærast inntaket. Vent med å bruke vaske- og oppvaskmaskin til vatnet er klart.

Opningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres