Varsel om oppstart - Endring av reguleringsplan Eidskroken

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete I samsvar med plan- og bygningslova, §3-7 og §12-14 blir det varsla endring av reguleringsplan for Eidskroken massedeponi, plan-ID: 2013004, gjeldande frå 22.04.2015. Annonse finn du her (PDF, 697 kB).

Føremålet med planarbeidet er å utvide er å utvide den regulerte rasteplassen, slik at det også er plass til bussar. Gjeldande plan kan finnast på Vang kommune si digitale kartteneste www.valdreskart.no.

Dersom de har innspel eller merknader til planarbeidet, ber vi om dette blir sendt innan 5.12.2018 til:

Statens vegvesen Region Vest
Askedalen 4
6863 LEIKANGER

Eller til:
firmapost-vest@vegvesen.no

Har de spørsmål kan de ta kontakt med Silje Aaberge Aalbu på tlf. 57 65 58 04.