Varsel om oppstart - 2018005 Endring av reguleringsplan E16 Øye-Eidsbru

SVV - Klikk for stort bilete Statens vegvesen varsler oppstart om arbeid med endring av eksisterande reguleringsplan for E16 Øye-Eidsbru. Endringa skal legge til rette for permanent deponi i Djupedalen, samt nokre mindre endringar andre stader.

I samsvar med plan- og bygningslova §§3-7 og 12-14 vert det varsla endring av reguleringsplan for E16 Øye-Eidsbru, planID: 2011005, datert 13.03.2014.

Varslingsgrensa gjeld heile planen, men det er berre innafor nokre områder (merka raudt i kartet) som det vert endringer.

Føremåle tmed planarbeidet er å etablere permanent deponi i Djupedalen, i tilleg til nokre mindre endringar i planen.

Gjeldande plan finnst på www.valdreskart.no under fanen "arealplaner".

Merknader til planarbeidet kan sendast til firmapost-vest@vegvesen.no eller Statens vegvesen, Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER.

Spørsmål kan rettest mot Silje Aaberge Aalbu på tlf. 576 55 804.

Annonse finn du her (PDF, 2 MB).