Offentleg ettersyn - Eidskroken massedeponi - endring av reguleringsplan

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete På vegne av Statens vegvesen, vert endring av reguleringsplan med planID 2013004 Eidskroken massedeponi, lagt ut til offentleg ettersyn. Frist for å komme med merknadar er sett til 28. februar 2019.

Endringa går ut på å utvide regulert parkeringsareal for også å legge til rette for busser å nytte plassen.

 

Dokumenter til offentleg ettersyn:

- Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

- Føresegn (PDF, 385 kB)

- Plankart (PDF, 2 MB)

- Opphavleg planbeskrivelse (PDF, 2 MB)