Påkjørsle av dyr

1. Ring politiet 02800 ( ved personskade ring og 113)  og meld frå om hendinga. Politiet varsle dei lokale viltansvarlege i kommunen.  

2.Plasser bilen slik at den er synleg og skjermar skadestaden.

3.Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtande bilar.

4.Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant.

5. Dersom dyret springer frå påkjørselstaden, merk fluktruta med refleksband, plastpose eller annet tilgjengeleg materiell. Dette vil gjera det lettare for ettersøkshund å finne skada vilt.

6. Diriger trafikken om nødvendig.

Vang kommune har eigen ettersøksgruppe som vil rykker ut etter vurdering fra politiet og kommunen.

Gode råd fra NAF hvordan du unngår å kjøre på vilt

Vakttelefon for dyrlege: 61 34 39 90

Sankelaga i Vang kommune

Sankelaga i Vang kommune
Beitelag: Leiar i sankelag: Telefon:
Øye Ivar Eltun 95231189
Vang Inga Bøe 91194917
Austvang Andris Kongslien 98001474
Høre Jon Hålien 99699969