Smittesituasjonen i Vang kommune, oppdatert 24.11.2021 kl. 17:30

Det er meldt om eit nytt positivt smittetilfelle i går og eit  nytt i dag. Begge smittetilfella har kjent smitteveg og stadfestar positiv sjølvtest. 

Det er i november registrert tilsaman 65 positive smittetilfelle i Vang. Kommunen held oversikt over talet smitta som er registrert i kommunen, denne oversikta finn de her:

Oversikt over smittetal.

Alle nyhendeartiklar som er publisert og anna informasjon om koronaviruset finn de her:

Informasjon om koronavirus på Vang sine nettsider.