Smittesituasjon i Vang kommune, oppdatert 6.11.21 kl. 11:00

Vang kommune har i løpet av fredag kveld  fått melding om 13 nye smittetilfelle. Dei er alle nærkontaktar av tidlegare smitta.


Så langt i november har Vang kommune 23 registrerte tilfelle av Covid-19.