Smittesituasjon i Vang kommune, oppdatert 18.11.21 kl. 19:20

Kommunen har fått melding om ytterlegare eit nytt smittetilfelle i ettermiddag, 18.11.21. Smittetilfellet er ikkje knytt til det pågåande utbrotet, men smitteveg er kartlagt. Sporing og informasjon til nærkontaktar er iverksett.