Smittesituasjon i Vang kommune, oppdatert 17.11.21 kl. 16:50

Melding om sju nye smitta i dag; alle husstandsmedlem eller nærkontaktar med kjent smitteveg. Dette er ei forventa utvikling, og kommunen held fram med dei tiltaka som er iverksett. 

Det er tilsaman registrert 61 smittetilfelle i Vang i november. 

Sjå oversikt her.