Smittesituasjon i Vang kommune, oppdatert 14.11.21 kl. 17:30

Kommunen fekk melding om 7 nye smittetilfelle laurdag 13. november. alle med kjent smitteveg. Det er totalt registrert 53 smittetilfeller i Vang i november.