Smittesituasjon i Vang kommune, oppdatert 12.11.21 kl. 17:45.

Kommunen har i dag fått beskjed om ein tilsett i helse- og omsorg som har testa positivt på hurtigtest.  Vedkomande har ikkje pasientkontakt. Smittesporing og aktuelle tiltak er ivareteke.  Aktuelle nærkontaktar er informert. Endeleg testsvar er venta i morgon. Utover dette er det ikkje meldt om nye smittetilfelle.

Testing

Du kan ringe og avtale tid for test på følgjande tidspunkt:

  • Søndag 14. november, kl. 10:00 - 12:00 på tlf. 61 36 95 10.
  • Kvardagar, kl. 08:30 - 15:00 på tlf. 61 36 95 00.